Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń

Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń

1. System dostępny pod adresem www.zr-wdzydze.pl oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.

2. W sprzedaży są e-zezwolenia wędkarskie na następujące okresy: 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 1 sezon. E-zezwolenie można zakupić na jedno jezioro (kilka jezior) lub wszystkie jeziora Zakładów Rybackich „Wdzydze” Spółka z o.o. Obowiązują następujące typy e-zezwoleń: 2 wędki z brzegu lub spinning z brzegu, 2 wędki z łodzi lub spinning z łodzi, zimowe: 2 wędki z brzegu lub 2 wędki podlodowe na przynętę naturalną lub mormyszkę lub 1 wędkę podlodową sztuczną (inna niż mormyszka).

3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania na wodach Zakładów Rybackich „Wdzydze” Spółka z o.o.

4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z kartą wędkarską.

5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line (PayU):

a. Płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi;

b. Opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-linie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,

c. Opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.

6. W ramach systemu PayU obsługiwane są trzy rodzaje płatności:

a. Kartą płatniczą;

b. Przelewem elektronicznym;

c. Przelewem tradycyjnym.

7. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.

8. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [Sprawdź płatność].

9. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.

10. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Zakładów Rybackich „Wdzydze” Spółka z o.o.

11. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze: Zakładów Rybackich „Wdzydze” Spółka z o.o. w Czarlinie, 83-406 Wąglikowice Podmiotem udostępniającym sprzedaż e-zezwoleń jest firma Zakłady Rybackie „Wdzydze” Spółka z o.o. w Czarlinie, 83-406 Wąglikowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS  0000187554, REGON 190314863, NIP 5910009064.

12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Rybackie „Wdzydze” Spółka z o.o. moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony Zakładu znajdującej się pod adresem www.zr-wdzydze.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usługi świadczonej przez Zakład, w tym przesyłania komunikatów lub informacji związanych z usługą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Zakład z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.