Zakłady Rybackie "WDZYDZE" Spółka z o.o.
83-406 Wąglikowice
Czarlina
e-mail biuro@rybywdzydze.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 0000187554
NIP 591-00-09-064
REGON 190314863